Informacje o projekcie

W ramach projektu współfinansowanego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zrealizowano projekt: ECO ENERGIA W GMINIE OSTRÓWEK ETAP II” składający się z  dwóch zadań:

 1. „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Ostrówek”,
 2. „Dostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach prywatnych na terenie Gminy Ostrówek”

W ramach pierwszego zadania wykonawca, firma Solartime Sp. z o.o. zamontowała na terenie naszej gminy 120 zestawów solarnych:

 • 92 zestawy składające się z 2 paneli solarnych i zbiornika 200 dm3
 • 28 zestawów w skład, których wchodziło 3 panele solarne i zbiornik 300 dm3.

Zestawy solarne zostały zamontowane w następujących miejscowościach:

 • Antoniówka – 3 instalacje,
 • Cegielnia – 5 instalacji,
 • Dębica – 11 instalacji,
 • Dębica-Kolonia – 3 instalacje,
 • Jeleń – 2 instalacje,
 • Kamienowola – 10 instalacji,
 • Leszkowice – 33 instalacje,
 • Luszawa – 9 instalacje,
 • Ostrówek – 9 instalacji,
 • Ostrówek-Kolonia – 15 instalacji,
 • Tarkawica – 7 instalacji,
 • Zawada – 7 instalacje,
 • Żurawiniec – 4 instalacje,
 • Żurawiniec-Kolonia – 2 instalacje.

 

Łącznia moc zamontowanych zestawów solarnych to 467,02 kW.

92 instalacje 2 kolektorowe o łącznej mocy 320 712 kW

28 instalacji 3-kolektorwych o łącznej mocy 142 328 kW

Wartość zadania to 1 198 856,16 złotych brutto.

 

W ramach drugiego zadania Lider Konsorcjum „NIKMAR” Ekologiczne Systemy Grzewcze, Zakład Handlowo-Usługowy, zamontowała na terenie naszej gminy:

 • 3 kotły c.o wykorzystujących biomasę – pellet o mocy nominalnej min 15kW
 • 11 kotłów c.o wykorzystujących biomasę – pellet o mocy nominalnej min 25kW
 • 1 kocioł c.o wykorzystujących biomasę – pellet o mocy nominalnej min 50kW

Wartość zadania to 257 040, 00 złotych brutto.