Oszczędności

savings2

Niniejsza strona zawiera wizualizacje oszczędności dokonanych dzięki wykorzystaniu instalacji dostarczonych w ramach projektu „Eco Energia w Gminie Ostrówek – Etap II”


Ilość zaoszczędzonego gazu w wyniku zastosowania instalacji OZE

Całkowita energia wytworzona we wszystkich instalacjach wynosi 60531.20 kWh
co odpowiada 5604.74 m3gazu ziemnego.Przy średniej cenie 2,55 zł za m3 koszt zaoszczędzonego paliwa wyniósł
14292.09 zł

 


Ilość zaoszczędzonego węgla w wyniku zastosowania instalacji OZE

Całkowita energia wytworzona we wszystkich instalacjach wynosi 60531.20 kWh
co odpowiada
7.26 ton węgla.Przy średniej cenie 840 zł za tonę koszt zaoszczędzonego paliwa wyniósł
6098.4 zł

 


Sumaryczna wartość zaoszczędzonego gazu i węgla w wyniku zastosowania instalacji OZE

Przełącz typ wykresu:

Oszczędności w zł związane ze zużyciem gazu i węgla w wyniku zastosowania instalacji.
Kolor niebieski – koszt gazu, kolor szary – koszt węgla.
UWAGA: do ceny gazu nie doliczono opłaty przesyłowej