Oszczędności

savings2

Niniejsza strona zawiera wizualizacje oszczędności dokonanych dzięki wykorzystaniu instalacji dostarczonych w ramach projektu „Eco Energia w Gminie Ostrówek – Etap II”


Ilość zaoszczędzonego gazu w wyniku zastosowania instalacji OZE

Całkowita energia wytworzona we wszystkich instalacjach wynosi 202150.10 kWh
co odpowiada 18717.60 m3gazu ziemnego.Przy średniej cenie 2,55 zł za m3 koszt zaoszczędzonego paliwa wyniósł
47729.88 zł

 


Ilość zaoszczędzonego węgla w wyniku zastosowania instalacji OZE

Całkowita energia wytworzona we wszystkich instalacjach wynosi 202150.10 kWh
co odpowiada
24.26 ton węgla.Przy średniej cenie 840 zł za tonę koszt zaoszczędzonego paliwa wyniósł
20378.4 zł

 


Sumaryczna wartość zaoszczędzonego gazu i węgla w wyniku zastosowania instalacji OZE

Przełącz typ wykresu:

Oszczędności w zł związane ze zużyciem gazu i węgla w wyniku zastosowania instalacji.
Kolor niebieski – koszt gazu, kolor szary – koszt węgla.
UWAGA: do ceny gazu nie doliczono opłaty przesyłowej